Các bước thực hiện:

1.Cài đặt iTunes > Link: [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]
2.Vào thanh Start ( trên máy tính) ,chọn All programs, chọn Accessories, chọn Address Book , xóa hết dữ liệu danh bạ
3. Kết nối Iphone vào iTunes
4.Vào Iphone chọn Tab : Info vào contacts tích vào Sync contacts " Window Addressbock" App để hoàn thành.

Note: phải làm 2 lần vì lần 1 là Iphone đồng bộ danh bạ vào Addressbock ,sau đó bạn phải vào lại addressbock xóa lại 1 lần nữa. Sau đó đồng bộ lại.

Ngoài ra có thể dùng Iphoneborowser

Để copy danh ba trong sim vào Settings\Mail,Contacts,Calendars chọn Import Sim Contacts

View more latest threads same category: